Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

SafeSound lydabsorberende støyskjerm

Støyskjerming av sårbart fuglereservat i forbindelse med anlagt interimsvei for E39 Åsen, Levanger 2022

Støyskjermen er montert på ett mobilt betongrekkverk, som skaper et trygt miljø på begge sider av skjermen.
Støyskjermene har på innsiden perforerte energi absorberende vegger, og på utsiden reflekterende.
Her ble det satt opp en 250 meter skjerm forbi et naturvernområde med rikt fugleliv for å skjerme et området mot trafikkstøy.

Les mer her: https://euroskilt.no/.../safesound-lydabsorberende...

Lysabsorberende støyskjerm
SafeSound er testet og godkjent i styrkeklasse T3
SafeSound støyskjerm sikret med SafeEnd 80T-NO energiabsorberende rekkverksende
250 meter SafeSound