Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

Utleieprodukter

Hvorfor leie?
● Reduserte investeringskostnader
● Mindre kapitalbinding
● Ikke behov for vedlikehold, reparasjoner og kontroller
● Behov for mindre lagerplass
● Reduserte personalkostnader, (lagerhold og håndtering)
● Reduserte kostnader i.f.m. lagerstyringssystemer
● Ikke behov for egne kjøretøy til transport av utstyret
● Økt produktivitet
● Egne ressurser brukes i kjernevirksomheten
● God kontroll på leiekostnadene