Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

Trafikkskilt

God skilting er svært viktig for å hindre alvorlige ulykker på norske veier.
De skal gjøre trafikantene trygge og kravene som stilles til deres funksjonelle egenskaper er høye.
Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikanter.

God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av veitrafikken.
Skilting skal være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet, i samsvar med internasjonale
avtaler, nasjonalt regelverk, trafikktekniske grunnregler og god praksis.

Hvem kan sette opp offentlige trafikkskilt?
Statens vegvesen har ansvar for riktig og god skilting på alle riks- og fylkesveier, men kommunene har ansvar for de
kommunale veiene i Norge. Men forvaltningsreformen som ble innført 01.01.2012 har Statens vegvesen
overlatt ansvaret for mange veier til fylkeskommunene. Man må søke for å sett opp skilt på disse veiene.

Dokumentasjon
Ytelseserklæring_plateskilt
Ytelseserklæring_VD skilt
FDV_normerte plateskilt

Håndbok N300 Skiltnormalen og V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt fra Statens vegvesen - les her

Se vår skiltplakat for andre normerte trafikkskilt - les her