Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

SafeSound mobil lydabsorberende støyskjerm

Trafikksikkerhet, lyddemping og adgangssikring i ett og samme produkt!

Byene vokser, og de sentrale byggeprosjektene beveger seg nærmere innbyggerne. Derfor er det økt fokus på å redusere støynivået fra byggeplasser og vei­arbeid. SafeSound er en mobil støyskjerm, som består av lyd absorberende moduler, montert på betong­rekkverk. Med denne innovative løsningen får du en fleksibel avskjerming som er enkel og rask å montere og demontere. Støyskjermen er montert på ett mobilt betongrekkverk, som skaper et trygt miljø på begge sider av skjermen. Støyskjermene har på innsiden perforerte energi absorberende vegger, og på utsiden reflekterende. Dette reduserer støyplager for omgivelsene, og gir derfor mulighet for å jobbe lenger på byggeplassen. På denne måten kan timeplanen optimaliseres, slik at prosjektet når målet sitt med et langt bedre resultat.

SafeSound er et modulært system som blir montert di­rekte på det mobile betongrekkverket DB80. Skjermene er enkle å håndtere og monteres fra én side. De kan også kobles til låse, kjøre­ og personellporter samt gjerder, for å sikre lukkede arbeidsområder med tilgangssikkerhet. Saferoad tilbyr råd gjennom hele byggeperioden med alt fra planlegging og godkjenning til installasjon, vedlikehold og retur.

Våre støyskjermer testes iht. EN 1793-2/3/5 (klasse A4) og fungerer både som en støy- og sikkerhetsvegg for midlertidige byggeplasser, arrangementer og skjerming av maskiner. De holdbare modulene er produsert i aluminium av høy kvalitet og er 100% resirkulerbare.

Euroskilt er forpliktet til å bidra til FNs verdensmål og har valgt å fokusere på ”God helse og livskvalitet”, ” Industri, inno vasjon og infrastruktur” og ”Ansvarlig forbruk og produksjon”. Det fleksible og mobile SafeSound-systemet reduserer støyplager effektivt og bærekraftig, og skaper økt livs-kvalitet for alle som bor i nærheten eller jobber på anlegget.

Brosjyre

Kontakt oss

Ta kontakt for pris og informasjon.

Kontakt for bestilling