Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

Saferoad Traffic AS og våre forretningsområder

Saferoad, et av Europas største industrikonsern innenfor trafikksikkerhetsprodukter og -tjenester styrker sin posisjon i Norge gjennom å fusjonere Euroskilt og TrafikkDirigering.

Det sammenslåtte selskapet Saferoad Traffic AS blir markedsledende innenfor skilt og trafikksikring i Norge med et bredt og komplett tilbud av både produkter og tjenester. Kundeservice, effektivitet, kvalitet og miljøbevissthet står sentralt.

Selskapene
Euroskilt er et veletablert selskap som siden 1985 har utviklet seg til en ledende landsdekkende leverandør av skilt og trafikktekniske produkter og tjenester. Selskapet tilbyr både kjøp og utleie av sine produkter. Euroskilt har de siste årene også satset tungt på utvikling av digitale løsninger og tilbyr et bredt spekter av tekniske produkter med digital styring.

TrafikkDirigering har siden 2009 levert tjenester innenfor varsling og sikring av veiarbeidsområder i hele landet. Selskapet har utviklet seg til å bli en ledende aktør med et komplett tilbud av løsninger og tjenester innenfor trafikkavvikling og -sikring.

Det sammenslåtte selskapet Saferoad Traffic vil gi kundene et landsdekkende tilbud på trafikkskilter, trafikksikkerhets-, områdesikrings- og utemiljøprodukter, samt komplette tjenester innen arbeidsvarsling, sikring og trafikkdirigering under veiarbeid.

Videre har vi et av Norges bredeste utvalg innen utemiljø og avsperring, hvor vi i tillegg til å levere egenproduserte produkter og løsninger, er eneleverandør i Norge på utstyr fra blant annet Vik Ørsta, Hitsa, mmcitè, Cyclepods, Velopa og Smekab. Dette gjelder utstyr som sykkelstativ, benker og bord, avfallskurver, sykkeloverdekninger, leskur, bommer, gjerder, rekkverk og porter.

Saferoad Traffic er ISO-sertifisert
Sertifiseringen innebærer at selskapets systemer og prosesser for oppfølging av kvalitet og miljø er gjennomgått og godkjent i henhold til kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Dette betyr at våre prosesser og vårt styringssystem følges opp regelmessig gjennom interne og eksterne revisjoner i henhold til standardens krav til kontinuerlig forbedring.

Vårt mål er å sikre en mest mulig effektiv, sikker, kvalitetsmessig og miljøvennlig drift.