Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

Varslingsutstyr

Varslingsutstyr anvendes for å markere:
-ett eller flere kjørefelt er helt eller delvis sperret for trafikk
-innsnevringer, hinder nær kjørebanen
-skille mellom kjørefelt

NB! Varslingsutstyr gir ingen fysisk sikring av veiarbeidsområdet!