Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

ITS / Digitale skilt

ITS Plattform - Smartere transport

ITS er forkortelsen for Intelligente Transport Systemer. Dette er en fellesbetegnelse for bruk av IT innenfor transportsektoren.
Ved hjelp av IT skal det utvikles smartere transport-løsninger som skal bidra til en mer effektiv, sikker og bærekraftig transport.
Ved å ta i bruk ITS Plattformen er det mulig å overvåke og endre status for veiskilt og annet veiutstyr. Ulike sensorer montert i skilt/utstyr melder inn status. Dersom det registreres unormale verdier, så sender plattformen ut varsel/alarmer til aktuelle kontaktpersoner.

ITS plattform
ITS produkter
YAHAM OT-serien
YAHAM vedlikehåndsbok